header-object

b Maxx-safePLC

BAUMUELLER

Integrované bezpečnostné technológia zaručujú, že technické zlyhanie,zapríčinené nesprávnym používaním alebo manipuláciou už nepredstavujú hrozbu pre výrobný proces a bezpečnosť zamestnancov.
Okrem zvýšenia bezpečnosti sa zvyšuje produktivita systému. Bezpečnostné systémy vykazujú vyššiu dostupnosť ako porovnateľné štandardné systémy. Vstavané diagnostické funkcie a bezpečná prevádzka stroja zamestnancom môže prispieť k skorej detekciu a odstránenie výrobných závad a porúch. Zabraňujeme nákladnému prerušeniu prevádzky systému.
Okrem hľadiska bezpečnosti, sa b-Maxx safePLC tiež vyznačuje znížením zložitosti . Dosiahneme to tým, že eliminuje nutnosť zložitého vedenia, zníženie počtu zapojených káblov a minimalizuje početnosť revízií. Integrované riadenie bezpečnosti vyžaduje často viancnásobne prepojenie s jednotkami, čo je prebytočné plnenie požiadaviek. Na druhej strane kombinácia Standard/SIL3 riadenia bezpečnosti nielen znižuje zložitosť systému alebo stroja a zaisťuje bezpečnú prevádzku, ale tiež ponúka úsporu nákladov a mnoho prínosov v porovnaní s konvenčným riešenímCPU:.
Obrázok Typ Technické údaje Bezpečnostné vstupy Bezpečnostné výstupy
B-Maxx safePLC • 32-bit RISC procesor 667 MHz
• Kombinácia Standard a SIL3
• Priradenie Standard/SIL3 môže byť parametrizované (napr. 60% / 40%)
• Štandardne: 25 µs / 1000 inštrukcií
bezpečnostný vstupný terminál je svorka so 4 DI pre snímače s nulovým potenciálom, kontakty pre 24 V DC. Modul má štyri bezpečné vstupy a spĺňa požiadavky IEC 61508 SIL 3 a EN 954 kat. 4. Svorkovnica s 4 bezpečnými dig. výstupmi Spína 24VDC relé s výstupom max. 2A. Ak detekuje poruchu, automaticky sa vypne (zlyhanie - zastavenie), a tým spĺňa požiadavky IEC 61508 SIL 3 a EN 954 kat. 4.
    High Performance b-MAXXcontrollerPLC-M-PLC-02 BMW • 32-Bit RISC CPU 667 MHz
• 64 MB flash pamäť, - 16 MB vyhradená pre IEC-61131 runtime systému, 16 MB pre program IEC a 32 MB pohony,
• 128 MB DDR SDRAM PC 266 (voliteľne 256 MB),
• 100 KB stála RAM
• IEC16 MB pamäte pre program IEC, spustiteľný kód programu obsahujúci až 2.000.000 STL znakov, typicky 600000 STL liniek
• 2 MB IEC variabilná pamäť (voliteľne až 9 MB) 100 KB NOVRAM prenezmazateľné IEC uchovanie dát
• 32 MB FDISK, pamäte pre uloženie vačiek a konfiguračných dát
• Cyklovanie cca. 25 µs na 1000 riadkov liniek (STL)
• podpora Motion Control

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Baumueller pre Slovensko

This site uses cookies. By browsing the site, you agree to their use.