header-object

b Maxx-drivePLC - jeden z najrýchlejšie pohonom PLC na svete

BAUMUELLER

Kompletné spektrum riešení pre riadenie
Baumüller podporuje centralizované, decentralizované a modulárne hybridné riadiace architektúry, v závislosti na aplikácii. Baumüller poskytuje riešenie pre každú z troch topológiou s B-MAXX drivePLC, b-MAXX controllerPLC, b-MAXX safePLC, b MAXX PCE a b Maxx PCC. B MAXX regulátory dôsledne implementujú koncept modularity a flexibility a individuálne prispôsobenie sa požiadavkám strojného inžiniera. Platforma B Maxx control je plne integrovaná do tzv. rámca ProMaster Engineering Framework a sú vhodné aj pre vysoko synchronizované pohony vďaka ich schopnosti práce v reálnom čase.. S našim b Maxx-drivePLC, B-Maxx controllerPLC regulátormi a novým b-Maxx safePLC regulátorom, poskytujeme komplexné riešenie pre každú úlohu automatizačnej techniky. B PCE Maxx a nové b Maxx PCC zariadenie završujú naše produktové spektrum
Obrázok Info Technické údaje Funkcie Vaša výhoda
S typickou rýchlosťou 100 mikrosekúnd pre 1000 spojení STL, b maXX-drivePLC je jedným z najrýchlejších PLC sveta určených pre kompletné riadiace úlohy ako aj pre riadenie pohonov. Tým je odľahčené PLC a môže byť menšie . Program stroja a Motion Control (riadenie pohonov) sú oddelené a nastavujú aplikáciám vyššiu transparentnosť a prehľadnosť. • 32-bit RISC procesor 120 MHz,
• 6 MB Flash pamäť
• - 1 MB vyhradená pre p IEC- 61131 runtime
• - 1 MB pre program IEC
• - 4 MB (for cams) pre vačky
• 8 MB SDRAM
• 56 KB nemazateľná RAM
• 2 MB IEC pamäť programu pre spustiteľný kód programu obsahujúci až 400000 STL znakov, typicky 120000 STL
• 2 MB IEC variabilná pamäť pre dáta (voliteľne až 9MB)
• 56 KB NOVRAM pre nemazateľné IEC uchovanie dát
• 4 MB fdisk, pamäť pre uloženie vačiek a konfiguračných dát
• Cyklovanie cca. 100 µs na 1000 riadkov (STL)
• podpora Motion Control
• Pribl. 1,4 MB pre ladenie a funkcie logického analyzátora
Free programovacie prostredie pohonu založené na otvorenom štandarde v súlade s IEC 61131 a PLCopen Motion Control
práca v reálnom čase - synchronizácia v reálnom čase v takte až 250 µs
zvýšenie bezpečnosti vďaka vynechaniuna rušenie náchylnch káblových spojov
Šetrenie miesta v rozvádzačoch vďaka kompaktnej konštrukcii
neustále stabilný systém vďaka vysokému výkonu PLC a servopohonu vyplývajúce z využívania nezávislých procesorov - Žiadne obmedzenia z dôvodu prekrývajúcich sa procesov.

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Baumueller pre Slovensko

This site uses cookies. By browsing the site, you agree to their use.